ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดชิงรางวัลนวัตกรรม ในการประชุมบ้านและที่อยู่อาศัยประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนของที่อยู่อาศัยที่มีต้นทุนที่เหมาะสม

Category:
September 2, 2021

กำหนดส่งผลงานได้ขยายเวลาถึงวันที่ 12 กันยายน นี้นวัตกรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยสามารถเข้าร่วมประกวดส่งผลงานได้ พร้อมทั้งจะได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ผู้ชนะรางวัลแต่ละสาขาจะได้รับรางวัลเงินสดและถ้วยรางวัล

The Asia-Pacific Housing Forum’s Innovation Awards รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในการประชุมบ้านและที่อยู่อาศัยประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Housing Forum’s Innovation Awards) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของเหล่าบรรดานวัตกร (innovators) และดิสรัปเตอร์ (disruptors) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม บริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทที่กำลังขยายตัว ผู้กำหนดและผู้สนับสนุนนโยบาย ตลอดจนสถาปนิก และวิศวกร ต่างได้รับเชิญชวนให้ร่วมส่งผลงาน นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน และสามารถใช้งานได้จริงสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

"ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านที่อยู่อาศัยที่มีความซับซ้อน ประกอบกับการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ ผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรัง” ลูอิส โนดะ (Luis Noda) รองประธาน องค์การที่อยู่อาศัยเ"ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านที่อยู่อาศัยที่มีความซับซ้อน ประกอบกับการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ ผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรัง” ลูอิส โนดะ (Luis Noda) รองประธาน องค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าว “เราทุกคนต้องทำงานร่วมกัน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของแต่ละท้องถิ่น”

“รางวัลที่เราได้รับทำให้เราได้สร้างพันธมิตรมากขึ้น และเป็นการสร้างการรับรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับสิ่งที่เราทำเพื่อชุมชน และยังเป็นการเปิดโอกาสในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น” พอลแล็ต ลิว (Paulette Liu) ประธานของ สกิลส์ (SKILLS - School of Knowledge for Industrial Labor, Leadership, and Service) ผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี

รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ aphousingforum.org/innovation-awards) ตอกย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพันธมิตรหลากหลายภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรม การมอบรางวัลนี้จัดโดย องค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล (Habitat for Humanity) โดยร่วมมือกับ มูลนิธิฮิลติ (Hilti Foundation) เวิร์ลพูล (Whirlpool) และโครงการ SWITCH-Asia SCP Facility ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP)

ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแบ่งออกเป็นสามสาขา ได้แก่ สาขา ShelterTech สาขานโยบายสาธารณะ และสาขาแนวทางที่สร้างแรงบันดาลใจ สำหรับสาขา ShelterTech นั้นจะคัดเลือก ผู้ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี (ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ) ที่นำโดยภาคเอกชน ในขณะที่สาขานโยบายสาธารณะนั้น เป็นการส่งเสริมนโยบายสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในทุกระดับของภาครัฐ เพื่อช่วยลดทอนการขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือเปราะบาง และประชากรชายขอบหรือผู้ที่ถูกสังคมปฏิเสธ ส่วนรางวัลสาขาที่สาม หรือสาขาแนวทางที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นรางวัลที่มอบให้กับแนววิธีปฏิบัติอันยอดเยี่ยมจากภาครัฐหรือความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและการตั้งรกรากถิ่นฐาน และยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่สุดของสังคม

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษด้านความยั่งยืน (Sustainability Award) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SWITCH-Asia SCP Facility จะมอบให้กับนวัตกรที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สามารถปรับขยายได้เพื่อให้เกิดที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ไม่ว่าจะมาจากรางวัลสาขาใดก็ตาม สหภาพยุโรปและโครงการ SWITCH-Asia ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของภาคอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย ไปจนถึงการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมในเรื่องของอาคารและที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศเป้าหมาย 24 ประเทศในทวีปเอเชีย

“เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นานาประเทศในเอเชียได้บรรลุถึงการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอาคารและที่อยู่อาศัย สิ่งสำคัญคือเราจะต้องเอาใจใส่กับประสบการณ์ที่หลากหลายและนำประสบการณ์เหล่านี้มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพตามจริงของแต่ละประเทศ รางวัล SCP จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะ และเราหวังว่าเราจะได้ให้การสนับสนุนผู้ชนะได้เข้าถึงบุคลากรหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ SWITCH-Asia ของสหภาพยุโรป” ไซดา ฟาดีวา (Zinaida Fadeeva) หัวหน้าทีมโครงการ SCP Facility กล่าว

ผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย จะมีโอกาสนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินและสาธารณชนในระหว่างงาน Innovation Awards Grand Premiere ที่จะจัดขึ้นทางออนไลน์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในช่วงระหว่างการประชุมบ้านและที่อยู่อาศัยประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ผู้ชนะแต่ละคนจะได้รับถ้วยรางวัลและรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ กำหนดส่งผลงาน ณ วันที่ 12 กันยายน 2564

การประชุมบ้านและที่อยู่อาศัยประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Building forward better for inclusive housing” นั้นครอบคลุมถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ของโครงการเกี่ยวกับเมืองและชุมชนพลวัต (Resilient Cities and Communities) นวัตกรรมโซลูชันและเทคโนโลยีด้านที่อยู่อาศัย ความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย และการจัดหาเงินทุนสำหรับที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม อีกทั้งยังรวมไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและตลาดต่าง ๆ และการประชุมของเยาวชนที่จะมุ่งเน้นถึงความจำเป็นของที่พักอาศัยที่เหมาะสม ตลอดจนวิธีการที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการกับความท้าทายด้านที่อยู่อาศัย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมบ้านและที่อยู่อาศัยประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 8 ทางออนไลน์ได้ฟรีที่ aphousingforum.org

Share 

Organized by
Co-organized by
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram